Buletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

Ogłoszenie o przetargu na sklepik szkolny, Szkoła Podstawowa Nr 34 w Białymstoku Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN 1/2021 2022-01-12 Usługi W toku Mirosław Węcko Szkoła Podstawowa Nr34 w Białymstoku 515

Przedmiot zamówienia Ogłoszenie o przetargu na sklepik szkolny, Szkoła Podstawowa Nr 34 w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia 1/2021
Termin składania ofert 2022-01-12
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Mirosław Węcko
Wykonawca Szkoła Podstawowa Nr34 w Białymstoku
Cena brutto 515
Kategoria newslettera Zamówienia publiczne

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, tj. od dnia 30.12.2021 r. do dnia 12.01.2022 r. ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny o pow. 8,25 m² + powierzchnię pod automat samosprzedający 1m² w budynku szkoły przy ul. Pogodnej 12, stanowiącego własność Gminy Białystok, pozostającego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema, ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok.

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu na sklepik szkolny

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony